freedom

Η πολιτική μιας δίκαιης οικονομίας δεδομένων

Τον Φεβρουάριο του 2020, η ΕΕ εξέδωσε τη Στρατηγική για τα Δεδομένα (COM/2020/66)[1] (εφεξής: «Στρατηγική»). Η Στρατηγική βασίζεται στην παραδοχή ότι τα δεδομένα βρίσκονται στο επίκεντρο του ψηφιακού μετασχηματισμού. Απώτερος σκοπός είναι η δημιουργία μίας ενιαίας αγοράς δεδομένων, ικανής να τροφοδοτήσει τις τεχνολογίες και εφαρμογές που διατρέχουν οριζόντια την  ανθρώπινη δραστηριότητα. Πυλώνες της Στρατηγικής αποτελούν α) η δημιουργία θεματικών χώρων δεδομένων[2] β) η κοινοχρησία δεδομένων[3] καταρχήν εντός των θεματικών αυτών χώρων αλλά και μεταξύ διαφορετικών θεματικών χώρων γ) ο σεβασμός στις αξίες της ΕΕ με επίκεντρο τον άνθρωπο και δ) η ευρύτερη ανάγκη για μια δίκαιη οικονομία δεδομένων.  Επί του πεδίου αναδύθηκαν πρωτοβουλίες, όπως η πολύ πετυχημένη διεθνής κοινότητα MyData που στόχο έχει την προώθηση μιας ολιστικής κουλτούρας ανθρωποκεντρικής (sic) διακυβέρνησης δεδομένων,  καθώς και ευρείες υποδομές και σχετικό οικοσύστημα δεδομένων υπό τη μορφή των θεματικών χώρων δεδομένων (International Data Spaces). Απότοκος της οικολογίας των θεματικών χώρων δεδομένων με μεγάλη επίδραση και αναδυόμενη σημασία  είναι το ευρωπαϊκό project υπό το ελληνικό όνομα GAIA X. Πρόκειται επί της ουσίας για ένα σύστημα  που συνίσταται στην ανάπτυξη ενός ασφαλούς, ομοσπονδιακής μορφής και διαχείρισης περιβάλλοντος διακίνησης δεδομένων με διαλειτουργικά πρότυπα έμπιστου διαμοιρασμού. Ενδεικτικά αναφέρουμε πως προς αυτήν την κατεύθυνση έχει αρχίσει να αναπτύσσεται  το ευρωπαϊκό πρότυπο iSHARE, το οποίο εστιάζει σε μεθόδους, ψηφιακής ταυτοποίησης, αυθεντικοποίησης και χορήγησης εξουσιοδοτήσεων.

Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο θέσεων του Αλέξανδρου Νούσια στα Κείμενα Θέσεων ΚΘ1/2022 της Εύπολις.

Παρουσίαση του ACROSS στο συνέδριο MyData 2022 στο Ελσίνκι

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ, θα παρουσιάσει το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο ACROSS (Horizon 2020) κατά την πρώτη ημέρα του συνεδρίου MyData 2022 στις 21-22 Ιουνίου στο Ελσίνκι. Η ΕΕΛΛΑΚ είναι συνεργαζόμενος φορέας στο έργο ACROSS, ένα τριετές πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ που αποσκοπεί στη δημιουργία ενός οικοσυστήματος που θα επιτρέπει τη διαλειτουργικότητα των διασυνοριακών δημόσιων υπηρεσιών, φιλοδοξώντας να μετατρέψει το να σπουδάσει και να εργαστεί κανείς στο εξωτερικό σε μια ανθρωποκεντρική και αξιόπιστη εμπειρία.  

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί σε ένα κοινό εργαστήριο, μαζί με την Anu Passi-Rauste από την HeadAI, με τίτλο Human Centric Skills Data Ecosystem. Ο Αλέξανδρος Μελίδης, γενικός διευθυντής της ΕΕΛΛΑΚ και μέλος του τοπικού κόμβου MyData Greece θα δώσει μια επισκόπηση των βασικών στόχων του έργου ACROSS με ιδιαίτερη έμφαση στο πλαίσιο διακυβέρνησης δεδομένων το οποίο βασίζεται σε τρεις πυλώνες (MyData, Attribute based credentials, International data spaces. Στόχος του εργαστηρίου είναι να ανοίξει τη συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων από την παγκόσμια κοινότητα MyData σχετικά με τη λύση που προτείνει το ACROSS για μια ανθρωποκεντρική πλατφόρμα σπουδών και εργασίας στο εξωτερικό, η οποία έχει σχεδιαστεί με βάση τις αρχές της συνδημιουργίας και της ιδιωτικότητας εξ ορισμού. Οι συμμετέχοντες θα ενθαρρυνθούν να μοιραστούν τα σχόλιά τους σχετικά με διατομεακά θέματα και ερωτήματα σε σχέση με το γενικότερο θέμα του οικοσυστήματος δεδομένων με επίκεντρο τις ανθρώπινες δεξιότητες, το είδος των ανθρώπινων δεξιοτήτων που απαιτούνται και τα πιθανά μοντέλα για βιώσιμα οικοσυστήματα και εφαρμογές δεδομένων με επίκεντρο την ηθική των δεδομένων. 

Το συνέδριο MyData 2022 πραγματοποιείται για έκτη φορά με τον φιλόδοξο στόχο να διαμορφωθεί μια ψηφιακή κοινωνία που θα είναι πιο δίκαιη και ευημερούσα μέσω της ηθικής χρήσης των προσωπικών δεδομένων. Καθώς ζούμε σε μια εποχή επιταχυνόμενης χρήσης των προσωπικών δεδομένων, είναι προφανής η ανάγκη να δοθεί στους τελικούς χρήστες μεγαλύτερη διαφάνεια και έλεγχος στις διαδρομές των δεδομένων τους. Οι τρέχουσες νομοθετικές αλλαγές, ιδίως ο επερχόμενος Κανονισμός της ΕΕ για την τεχνητή νοημοσύνη, φέρνουν περισσότερες ευκαιρίες και ευθύνες για τους πάσης φύσεως οργανισμούς που βασίζονται στα δεδομένα. 

Το MyData 2022 είναι μια ευκαιρία για τις επιχειρήσεις, τον δημόσιο τομέα και την κοινωνία των πολιτών να συναντηθούν και να εργαστούν πάνω στις αναδυόμενες τάσεις και τις βέλτιστες πρακτικές σε αυτόν τον τομέα. Μαζί μπορούμε να επεξεργαστούμε τις καλύτερες λύσεις και επιχειρηματικά μοντέλα που είναι ηθικά, αλλά και κερδοφόρα.